Parturi-kampaamo Tuusula

hius-day2

Viihtyisä ja tyylikäs

Parturi-kampaamo

Hius Day on viih­tyi­sä ja tyy­li­käs par­tu­ri-kam­paa­mo Hyry­län kes­kus­tas­sa, Tuusu­las­sa. Tar­joam­me moni­puo­li­sia par­tu­ri-kam­paa­mo­pal­ve­lui­ta hius­ten leik­kauk­ses­ta ja vär­jäyk­ses­tä laa­duk­kai­siin hius­ten­pi­den­nyk­siin sekä rip­sien ja kul­mien kes­to­vär­jäyk­seen. Hius Dayn ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä sinua pal­ve­le­vat ammat­ti­tai­to­aan yllä­pi­tä­vät, asian­tun­te­vat ja ystä­väl­li­set par­tu­ri-kam­paa­jat. Varaa aika Hyry­läs­sä sijait­se­vaan par­tu­ri-kam­paa­moom­me käte­väs­ti netis­sä, puhe­li­mit­se tai tule käy­mään!

Olemme avoinna

Ma–pe klo 9–18
La klo 9–14

Sekä sopimuksen mukaan

Asiantunteva ja ystävällinen henkilökunta

Palvelut

Hiusten leikkaukset

Hius Day pal­ve­lee sinua kai­kis­sa hius­ten leik­kauk­sis­sa lat­vo­jen tasoi­tuk­ses­ta ja muo­toon­leik­kauk­ses­ta uuden hius­mal­lin leik­kauk­seen. Tar­joam­me kat­ta­vat par­tu­ri-kam­paa­mo­pal­ve­lut koko per­heel­le. Hius­ten leik­kaus sisäl­tää myös ren­tout­ta­van pää­hie­ron­nan ja hius­ten muo­toi­lun.

Hiusten värjäykset

Hius Dayn asian­tun­te­vien par­tu­ri-kam­paa­jien käsis­sä syn­ty­vät hius­ta sääs­täen juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­set luon­nol­li­sen kau­niit vivah­teet, inten­sii­vi­set shok­ki­vä­rit tai har­mai­ta peit­tä­vät kevyet väri­sä­vyt.

Kampaukset

Hius Days­ta saat kau­niit ja kes­tä­vät arki- ja juh­la­kam­pauk­set kai­ken­lai­siin tilai­suuk­siin häis­tä van­ho­jen­tans­sei­hin. Yhdes­sä ammat­ti­lai­sen kans­sa suun­ni­tel­tu kam­paus sovel­tuu juu­ri sinun hiuk­sii­si ja piir­tei­sii­si.

Hiustenpidennykset

Hius Day pal­ve­lee sinua myös hius­ten­pi­den­nyk­sis­sä. Koke­neet kam­paa­jam­me toteut­ta­vat hius­ten­pi­den­nyk­set ja -tuu­hen­nok­set siten, että lop­pu­tu­los on luon­nol­li­sen huo­maa­ma­ton ja kau­nis. Hius­ten­pi­den­nyk­set toteu­te­taan teip­pi- ja sinet­ti­pi­den­nys­tek­nii­kal­la.

Hiusten hoitokäsittelyt

Eril­li­se­nä teho­hoi­to­na tai väri­kä­sit­te­lyn yhtey­des­sä teh­tä­vät hoi­to­kä­sit­te­lyt vah­vis­ta­vat hius­ten raken­net­ta, suo­jaa­vat hius­ta vär­jäyk­sen aika­na ja elvyt­tä­vät jo vau­rioi­tu­nei­ta hiuk­sia paran­ta­mal­la nii­den elas­ti­suut­ta ja kiil­toa.

Ripsien ja kulmien kestovärjäys

Rip­sien ja kul­mien kes­to­vä­ril­lä saat näyt­tä­vät, mut­ta luon­nol­li­sen kau­niit rip­set ja kul­mat jopa nel­jäk­si vii­kok­si. Kes­to­vä­rin ansios­ta päi­vit­täi­nen meik­kaa­mi­nen hel­pot­tuu ja saat inten­sii­vi­sem­män kat­seen myös ilman meik­kiä.

Olemme avoinna

Ma–pe klo 9–18
La klo 9–14

Sekä sopi­muk­sen mukaan

Hinnasto

Kaik­ki hin­nat ovat alkaen hin­to­ja ja sisäl­tä­vät 24 % arvon­li­sä­ve­ron.

Leikkaukset

Kam­paa­mo­leik­kaus40,00 €
Otsa­tu­kan leik­kaus12,00 €
Mal­lin­muu­tos­leik­kaus49,00 €
Par­tu­ri­leik­kaus29,00 €
Las­ten hius­ten­leik­kaus26,00 €
Konea­jo15,00 €
Par­tu­ri­leik­kaus pesun kans­sa32,00 €

Värjäykset

Väri ja leik­kaus (lyhyet)95,00 €
Väri ja leik­kaus (kes­ki­pit­kät)110,00 €
Väri ja leik­kaus (pit­kät)120,00 €
Väri ja leik­kaus (ext­ra­pit­kät) 145,00 €
Tyvi­vä­ri ja leik­kaus95,00 €
Tyvi­vä­ri61,00 €
Väri (lyhyet)66,00 €
Väri (kes­ki­pit­kät)81,00 €
Väri (pit­kät)91,00 €
Väri (ext­ra­pit­kät)116,00 €
Gloss-väri­kä­sit­te­ly vär­jäyk­sen yhtey­des­sä36,00 €

Monivärit/raidat

Moni­vä­ri ja leik­kaus (lyhyet) 105,00 €
Moni­vä­ri ja leik­kaus (kes­ki­pit­kät)126,00 €
Moni­vä­ri ja leik­kaus (pit­kät) 130,00 €
Moni­vä­ri ja leik­kaus (ext­ra­pit­kät)159,00 €
Rai­dat ja leik­kaus (lyhyet) 95,00 €
Rai­dat ja leik­kaus (kes­ki­pit­kät)110,00 €
Rai­dat ja leik­kaus (pit­kät) 120,00 €
Rai­dat ja leik­kaus (ext­ra­pit­kät)145,00 €
Moni­vä­ri (lyhyet)76,00 €
Moni­vä­ri (kes­ki­pit­kät)97,00 €
Moni­vä­ri (pit­kät)101,00 €
Moni­vä­ri (ext­ra­pit­kät)130,00 €
Rai­dat (lyhyet)66,00 €
Rai­dat (kes­ki­pit­kät)81,00 €
Rai­dat (pit­kät)91,00 €
Rai­dat (ext­ra­pit­kät)116,00 €
Mus­tan värin pois­to ja sävy­tys lyhyet/puolipitkät hiuk­set (polk­ka)190,00 €
Mus­tan värin pois­to pit­kil­le hiuk­sil­le250,00 €

Kampaukset ja meikit

Hius­ten­pe­su ja föö­naus39,00 €
Nut­tu­ra­kam­paus69,00 €
Kiha­ra­kam­paus69,00 €
Hää­kam­paus138,00 €
Pika­kam­paus39,00 €
Juh­la­kam­paus69,00 €
Päi­vä­meik­ki65,00 €
Kam­pauk­sen suun­nit­te­lu75,00 €
Juh­la­meik­ki95,00 €
Hää­meik­ki110,00 €

Pidennykset ja permanentit

Per­ma­nent­ti ja leik­kaus (lyhyet)98,00 €
Per­ma­nent­ti ja leik­kaus (kes­ki­pit­kät)139,00 €
Per­ma­nent­ti ja leik­kaus (pit­kät)185,00 €
Hius­ten­pi­den­nys440,00 €

Ripset/kulmat

Rip­sien vär­jäys10,00 €
Kul­mien vär­jäys ja muo­toi­lu17,00 €
Rip­sien ja kul­mien vär­jäys ja muo­toi­lu27,00 €